شطحیات

باسلام

اینجانب علی خاکرند،دانشجوی سال دوم رشته ی معارف اسلامی و مدیریت،گرایش دولتی و خط مشی گذاری عمومی در دانشگاه امام صادق(ع) مشغول به تحصیل و زندگی هستم

اهل شیراز،سمپادی،ریاضی خوانده و اندکی هم مخالف و اُپُز هستم!!

به طور کل مبنایم بر نپذیرفتن قالب ها و نگنجیدن در آنهاست!!

خلاف موج شنا کردن رو به خوبی بلدم!

تا حدی که در موج عظیم بی قراری و له له زدن بچه های ریاضی مدرسه برای رسیدن به آرزوی بزرگ و مدینه ی فاضله ی زندگیشون یعنی دانشگاه صنعتی شریف و رشته ی برق یا مکانیک،در انتخاب رشته ام هیچ یک از رشته های مهندسی رو نزدم و توی همسالام تنها کسی بودم که از تیزهوشان رشته ی ریاضی به علوم انسانی گروید و الان هم در این فضا مشغول ادامه ی حیات می باشد.